Jak pracuję

"Psychologia jest nauką.
Psychoterapia to sztuka."

Nancy McWilliams

W swojej pracy stosuję głównie podejście psychodynamiczne, w zależności od potrzeb integrując je z innymi nurtami, m.in. poznawczo-behawioralnym oraz humanistycznym.

Wiem, jak trudne jest dla niektórych osób zgłoszenie się do specjalisty z zakresu zdrowia psychicznego, dlatego w mojej pracy staram się łączyć profesjonalizm z empatią i serdecznym podejściem do pacjentów.

Swoją praktykę poddaję regularnej superwizji (ocenie i wsparciu bardziej doświadczonego psychoterapeuty-nauczyciela). Dbam także o swój stały rozwój zawodowy.

Jak każdego psychoterapeutę, zgodnie z etyką zawodu, obowiązuje mnie tajemnica dotycząca danych osób uczestniczących w terapii, przebiegu i informacji uzyskanych w jej trakcie. Dopuszcza się odstąpienie od zasady niejawności jedynie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub życia osób trzecich.