Oferta

"Zawsze masz traktować człowieka jako cel sam w sobie,
a nie tylko środek do celu."

Immanuel Kant

  • konsultacje psychologiczne
  • interwencja kryzysowa
  • psychoterapia indywidualna
  • prowadzenie szkoleń i warsztatów tematycznych

Sesje trwają 50 minut.

Konsultacje psychologiczne

Pierwsze spotkania z terapeutą mają na ogół charakter konsultacji. Mają one na celu zapoznanie się, „oswojenie” ze sobą, a także

  • Zebranie informacji dotyczących przyczyn zgłoszenia, głównych problemów, przeszłej i aktualnej sytuacji życiowej osoby szukającej pomocy.
  • Wybór odpowiedniej dla danej osoby formy pracy. W zależności od problemów i potrzeb pacjenta decydujemy wspólnie z pacjentem, czy podjęta zostanie psychoterapia ( krótko- bądź długoterminowa), czy też zaproponowane zostaną inne rozwiązania, jak np. kilka spotkań o charakterze wsparcia bądź wskazanie kontaktu do innego specjalisty.
  • Wspólne ustalenie celu pracy, liczby spotkań, dnia i godziny sesji, a także omówienie zasad obowiązujących obie strony.

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa to z reguły ograniczona do jednego bądź kilku spotkań forma pomocy psychologicznej, skoncentrowana na problemie wywołującym kryzys. Podczas spotkań, oprócz udzielenia wsparcia psychologicznego, dochodzi do omówienia źródeł kryzysu i wspólnego znalezienia sposobów jego przezwyciężenia.

Psychoterapia

Psychoterapia polega na regularnych spotkaniach co najmniej raz w tygodniu o stałych porach. Spotkania trwają 50 minut. Jej celem jest poszukiwanie przyczyn problemów oraz głębsze zrozumienie siebie, poznawanie nieświadomych mechanizmów rządzących przeżywaniem i zachowaniem oraz rozwiązywanie wewnętrznych konfliktów. Dzięki temu dochodzi do zmiany i poprawy jakości życia.